Ekskluzive/ Qeveria deklasifikon dosjet sekrete. A do zbardhet Katovica dhe ngjarjet e rrëzimit të komunizmit në Shqipëri

Kryesore Politikë

Nga sot, me qindra dosje të klasifikuara si sekret shtetëror gjatë regjimit komunist, por edhe në kohën e Berishës kanë deklasifikuar. Vendimi është marrë nga Drejtori i Përgjithshëm i Arkivës Ardi Bido i cili ka firmosur për zbardhjen e këtij dokumentacioni i cili nga sot do të mund të aksesohet për publikun e thjeshtë.

Gjurma.al është interesuar për dosjet ku rezultojnë se vitet e deklasifikuara përkojnë me ngjarje shumë të rëndësishme që kanë ndodhur në vendin tonë, sikurse është vdekja e udhëheqësit komunist, rënia e regjimit komunist dhe vitet. Më konkretisht një numër dosjes sekrete janë të qeverisë së asaj kohe, por nuk mungojnë edhe dosje sekrete për Radio Televizionin Publik Shqiptar.

Nga dokumentacioni i siguruar nga Gjurma.al rezulton se një numër i konsiderueshëm dosjesh i përkasin çështjeve hetimore të nisura nga Prokuroria e asaj kohe.

Por ajo që pritet të ngjallë diskutime janë pjesa e cila lidhet me zhvillimet politike të ndryshimit të regjimit komunist, dhe nëse do të jepen dosjet që kanë të bëjnë me kalimin e pushtetit te Ramiz Alia pas vdekjes së Enverit, si u zgjodh Berisha në krye të PD dhe emërimi President e deri te ngjarjet e fillimit të trazirave në Kosovë dhe të ndërhyrjes së UDB-së në vitet 1993.

Më poshtë, lista e dosjeve të siguruara nga Gjurma.al që janë deklasifikuar nga sot.

 

VENDIM Nr. 8, datë 27.7.2018

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror””. i ndryshuar, si dhe vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 662, datë 15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “Sekret shtetëror”, KDZH, i ngritur me urdhër nr. 389, datë 20.11.2017, të Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave, u mblodh me datë 27.7.2018, dhe pasi shqyrtoi relacionin e paraqitur nga Sektori i Dokumentacionit pas vitit 1944, VENDOSI: 1. Deklasifikimin plotësisht të informacioneve (dosjeve) të klasifikuara “Sekret shtetëror”, si më poshtë: – Fondi nr. 490 (Këshilli i Ministrave). Viti 1988 Dosjet nr. 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 393, 406, 420, 423, 427, 440, 441, 460, 461, 462, 471, 472, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 528, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 554, 555, 556, 611, 638, 651, 652, 653, 655, 657, 666, 678, 703, 716, 746, 749, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 771, 785, 788, 790, 791, 793, 794. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1989 Dosjet nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 256, 257, 258, 259, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286,287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 3347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 406/1, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. – Fondi nr. 492 (Prokuroria e Përgjithshme). Viti 1984 Dosjet nr. 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 40, 51, 52, 66, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 168, 171, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 192, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 231, 234, 235, 236, 238, 245, 251, 253, 254, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 274, 275, 277, 278. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1985 Dosjet nr. 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 61, 92, 96, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 153/1, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 167, 169, 171, 172, 173, 175, 191, 193, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 246, 249, 253, 254, 255, 273, 274, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 293, 294, 295, 296, 299. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1986 Dosjet nr. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 45, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 238, 240, 243, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 264, 266, 267. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1987 Dosjet nr. 2, 12, 13, 14, 17, 22, 24, 25, 27, 29, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 199, 201, 202, 205, 207, 210, 216, 217, 218. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1988 Dosjet nr. 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 30, 32, 34, 38, 39, 46, 50, 85, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 184, 185, 187, 195, 196, 197, 198, 199, 204, 205, 209, 219. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1989 Dosjet nr. 2, 3, 6, 8, 21, 24, 28, 88, 93, 95, 96, 98, 101, 102, 103, 105, 106, 111, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 149, 157, 176, 177, 179, 180, 186, 188, 189, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 208, 209, 219, 217, 218, 220, 223. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1990 Dosjet nr. 1, 3, 4, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 30, 34, 121, 135, 136, 194, 200, 219, 233, 234, 240. Niveli i klasifikimit, :Sekret”. Viti 1991 Dosjet nr. 1, 5, 9, 10, 12, 40, 51, 67, 68, 92, 120, 129. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1992 Dosjet nr. 4, 7, 8, 11, 42, 46, 73, 77, 79. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1993 Dosjet nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 30, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 92, 93, 94, 100, 110, 111, 112, 113, 114. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. – Fondi nr. 496 (Ministria e Industrisë dhe Minierave). Viti 1954 Dosjet nr. 12, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 60, 61, 65, 74, 75, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1955 Dosjet nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 157, 159, 160, 164, 165, 170, 171, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 204, 205, 206, 208, 214, 219, 221, 224, 225, 231, 232, 235, 236, 247, 251, 260, 262, 267, 274, 284, 279, 290, 291, 296, 300, 307, 309, 310, 311, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 327, 329, 330, 333, 364. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1956 Dosjet nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 134, 135, 144, 145, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 159, 161, 163, 181, 183, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 199, 231, 247, 255, 256, 345, 348, 357, 363, 364, 365, 366, 367, 370, 380, 391, 392, 384, 385, 386, 388, 389. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1957 Dosjet nr. 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 42, 43, 66, 68, 74, 77, 96, 97, 102, 103, 104, 119, 121, 124, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 142, 143, 209, 210, 213, 247, 248, 280, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1958 Dosjet nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 50, 68, 70, 75, 119, 120, 123, 129, 131, 134, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 174, 181, 182, 183, 184, 186, 187,196, 200, 202, 229, 236, 246, 248, 250, 287, 392, 393, 400, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 415. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1959 Dosjet nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 93, 95, 98, 108, 109, 130, 148, 150, 152, 159, 164, 166, 167, 169, 170, 173, 178, 179, 183, 184, 186, 187, 190, 192, 193, 199, 200, 206, 207, 209, 210, 211, 214, 215, 216, 248, 258, 259, 261, 265, 267, 271, 295, 298, 299, 300, 302, 311, 327, 341, 342, 357, 365, 373, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 424. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1966 Dosjet nr. 7, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 23, 34, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 76, 87, 96, 100, 117, 160, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 190, 198, 200, 201, 210, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 262, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 381, 382, 384. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1967 Dosjet nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 40, 62, 71, 73, 79, 84, 94, 106, 112, 116, 117, 131, 148, 166, 167, 168, 202, 203, 273, 274, 381, 385, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 422, 423, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1968 Dosjet nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 19, 66, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 89, 94, 95, 97, 99, 100, 113, 116, 130, 138, 139, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 170, 206, 217, 338, 339, 340, 348, 349, 377, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392,393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 418, 441, 442, 444, 445, 458, 459, 465, 466, 478, 502, 506, 523, 524, 525, 527, 529, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 540, 543, 591, 592, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1969 Dosjet nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 25, 39, 42, 45, 46, 48, 52, 56, 59, 61, 65, 68, 78, 82, 87, 92, 96, 99, 107, 120, 121, 124, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 169, 180, 191, 214, 374, 386, 387, 388, 389, 397, 398, 399, 400, 425, 426, 439, 469, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 543, 544, 545, 558, 559, 560, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 746, 783. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1970 Dosjet nr. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 40, 45, 47, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 70, 72, 74, 80, 84, 89, 90, 96, 102, 103, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 137, 140, 153, 154, 157, 159, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 180, 182, 183, 188, 189, 193, 195, 200, 201, 207, 208, 211, 220, 221, 224, 232, 233, 405, 413, 414, 416, 476, 504, 505, 506, 507, 508, 518, 522, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 579, 582, 585, 587, 592, 597, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 626, 627, 628, 629, 631, 633, 634, 635, 642, 643, 646, 660, 661, 663, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 678, 679, 680, 681, 683, 711, 821, 822, 831, 833, 855, 869, 876. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1971 Dosjet nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 43, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 67, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 196, 198, 207, 208, 224, 256, 278, 280, 359, 387, 392, 393, 396, 403, 405, 423, 424, 425, 464, 465, 480, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 492, 497, 498, 499, 501, 503, 507, 508, 512, 525, 526, 527, 532, 546, 547, 556, 566, 575, 578, 587, 596, 597, 605, 606, 610, 611, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 674, 675, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 780, 781, 782, 786, 793, 796, 797, 802, 803, 804, 805, 808, 811, 812, 815, 816, 823, 824, 826, 842, 843, 847, 857, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 873, 874, 876, 877, 878, 883. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1972 Dosjet nr. 68, 70, 71, 78, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 103, 105, 107, 110, 113, 114, 115, 119, 120, 124, 125, 126, 132, 134, 141, 142, 143, 144, 151, 152, 156, 157, 167, 169, 185, 250, 279, 280, 326, 363, 477, 478, 561, 507, 609, 660, 670, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 688, 713, 714, 715, 716, 717, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733, 754, 755, 756, 758, 759, 760, 761, 762, 777, 783, 784, 831, 832, 833, 834, 864, 879, 881, 882, 885, 886, 933, 934. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1973 Dosjet nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 43, 44, 51, 57, 61, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 100, 102, 115, 124, 135, 138, 139, 142, 144, 148, 153, 167, 170, 174, 178, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 194, 195, 200, 201, 203, 207, 226, 235, 241, 249, 250, 251, 252, 292, 410, 423, 424, 451, 454, 608, 658, 659, 661, 662, 663, 665, 669, 678, 679, 686, 690, 691, 696, 709, 712, 728, 764, 775, 779, 782, 783, 784, 810. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1974 Dosjet nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 28, 43, 50, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 100, 102, 103, 104, 109, 112, 117, 124, 126, 129, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 150, 152, 155, 174, 206, 332, 336, 352, 362, 364, 365, 397, 402, 415, 424, 430, 451, 482, 493, 531, 574, 598, 599, 635, 682, 686, 688, 689, 690, 691, 692, 695, 696, 697, 702, 703, 708, 709, 711, 714, 718, 719, 720, 721, 722, 727, 742, 745, 752, 755, 757, 759, 761, 762, 764, 772, 781, 783, 841. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1975 Dosjet nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 40, 44, 45, 48, 49, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 95, 98, 100, 105, 107, 108, 113, 114, 118, 124, 126, 132, 133, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 145, 147, 151, 152, 153, 154, 156, 159, 161, 162, 164, 165, 173, 174, 180, 182, 183, 189, 216, 218, 286, 300, 301, 307, 308, 321, 335, 345, 350, 353, 355, 357, 380, 387, 427, 428, 429, 452, 465, 635, 638, 640, 645, 649, 650, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 659, 660, 662, 665, 669, 671, 674, 677, 679, 684, 686, 699, 701, 703, 711, 712, 714, 715, 716, 721, 722, 725, 728, 731, 740, 742, 748, 750, 751, 754, 773, 780, 781. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1976 Dosjet nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 34, 39, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 72, 74, 77, 89, 95, 98, 100, 104, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 180, 181, 197, 198, 199, 206, 208, 209, 213, 214, 216, 218, 221, 223, 224, 227, 230, 233, 236, 237, 239, 240, 247, 249, 252, 253, 255, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 284, 287, 297, 313, 329, 331, 339, 352, 365, 366, 371, 383, 384, 394, 395, 411, 413, 415, 434, 435, 440, 442, 447, 461, 465, 468, 474, 495, 516, 579, 580, 587, 590, 592, 594, 601, 605, 607, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 630/1, 631, 644, 650, 675, 688, 692, 698, 699, 699/1, 700, 701, 705, 707, 713, 720, 725, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 751, 765, 784, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 813, 832, 884, 980, 982, 983, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 997, 1001, 1026, 1029, 1032, 1059, 1061, 1063, 1086. Niveli i klasifikimit “Sekret”. – Fondi nr. 509 (Drejtoria e Përgjithshme e Radio Televizionit Shqiptar) Viti 1956 Dosja nr. 7. Niveli i klasifikimit, ‘Sekret”. Viti 1959 Dosjet nr. 6, 7, 8. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1961 Dosjet nr. 10, 15. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1976 Dosjet nr. 5, 31, 34, 35, 36, 39, 40, 51, 52, 53. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1977 Dosjet nr. 8, 24, 36, 37, 41, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 63, 65, 67. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1978 Dosjet nr. 41, 42, 48, 51.

Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1979 Dosjet nr. 8, 30, 33, 34, 35, 37, 47, 48, 49, 50, 57, 59, 60, 61, 62, 63. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1980 Dosjet nr. 39, 40, 41, 47, 49, 54, 60, 63, 65, 66, 66/1, 67, 72, 73, 75, 76, 79, 82, 85, 90. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1981 Dosjet nr. 10, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 78, 84, 86, 87, 92, 97, 104. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1982 Dosjet nr. 6, 23, 27, 62, 63, 64, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 98, 101, 106, 111, 120. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1983 Dosjet nr. 29, 43, 44, 46, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 90, 92, 93, 104, 105, 107, 115. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1984 Dosjet nr. 3, 29, 45, 47, 51, 55, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 73, 75, 76, 77, 92. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1985 Dosjet nr. 28, 34, 58, 65, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 78, 79, 97. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1986 Dosjet nr.52, 53, 55, 56, 58, 59, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 76, 77, 82, 83, 93. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Viti 1987 Dosjet nr. 47, 54, 59, 60, 61, 63, 64, 65. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. – Fondi nr. 506 (Drejtoria e Përgjithshme e Bankës). Viti 1955, Dosjet nr. 32, 33. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. Dosjet deklasifikohen plotësisht, sepse kanë humbur vlerën dhe qëllimin për të cilin janë klasifikuar, siç përcaktohet në nenin 4, pika “b” e VKM-së nr. 662, datë 15.11.2017. 2. Përjashtimin e informacionit të klasifikuar “Sekret shtetëror” nga deklasifikimi, si më poshtë: – Fondi nr. 490 (Këshilli i Ministrave). Viti 1988 Dosjet nr. 400, 457. Viti 1989 Dosjet nr. 88, 90, 177. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. – Fondi nr. 492 (Prokuroria e Përgjithshme). Viti 1993, dosja nr. 15. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. – Fondi nr. 496 (Ministria e Industrisë dhe Minierave). Viti 1954 Dosja nr. 45. Viti 1955 Dosjet nr. 191, 199, 211, 215, 365, 367. Viti 1956 Dosjet nr. 85, 129, 130, 146, 147, 148, 150, 155, 158, 167, 171, 178, 180, 187, 188. Viti 1957 Dosjet nr. 95, 105, 108, 109, 114, 115, 137, 145. Viti 1958 Dosjet nr. 136, 173, 176, 177, 178, 179, 191, 192, 194, 195, 199. Viti 1959 Dosjet nr. 19, 163, 171, 185, 188, 189, 194, 195, 196, 205, 208, 212, 213, 217. Viti 1960 Dosjet nr. 31, 32, 33. Viti 1967 Dosjet nr. 60, 68, 69, 82, 113. Viti 1968 Dosjet nr. 106, 108, 125. Viti 1972 Dosjet nr. 74, 75, 76, 79. Niveli i klasifikimit, “Sekret”. 3. Ngarkohet sekretari i KDZH-së për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *