Fierza në nivelet historike më të mira, KESH mbulon për të 9 muaj rresht konsumin e plotë në vend

Ekonomi Kryesore Lajme shtojca

 

 

Situata e favorshme hidrike e këtij viti ka bërë që Kaskada e Drinit të ketë nivele më të larta se mesatarja historike në liqenet e Hec-ve. Të dhënat zyrare të KESh të kësaj të marte tregojnë se liqeni i Fierzes eshte ne kuoten 286.4m (apo rreth 7m me lart se niveli mesatar i shfrytezimit shumevjecar per muajin Gusht) dhe prurjet rezultojne rreth 70 m3/sek (nderkohe qe prurjet mesatare shumevjecare per muajin Gusht rezultojne 46 m3/sek).

Njelloj si per 7 muajt e pare te vitit 2018, edhe gjate muajit Gusht 2018, KESH po prodhon per te mbuluar plotesisht nevojat e vendit per energji (nevojat e OSHEE per konsumatoret fundore dhe humbjet ne rrjet si dhe nevojat e OST per humbjet ne rrjetin e transmetimit dhe sherbimet ndihmese per sigurine e sistemit elektroenergjitik).

Gjate Gushtit 2018, KESH do te prodhoje rreth 470,000 MËh apo rreth 80,000 MËh me shume energji se prodhimi maksimal historik per muajin Gusht. Gjate muajit Korrik 2018, KESH prodhoi 427,000 MËh energji (ose 79% me shume se prodhimi mesatar shumevjecar per muajin Korrik) duke qene keshtu ne nivelin e prodhimit maksimal mujor per muajin Korrik.

Sipas parashikimit te prurjeve dhe prodhimi si dhe ne saje te miremenaxhimit niveli i liqenit te Fierzes ne fillim te Shtatorit parashikohet te jete rreth 283m nderkohe qe niveli mesatar shumevjecar ne fillim te muajit Shtator rezulton rreth 276m, pra rreth 7m me lart.

Edhe per muajin Shtator 2018, KESH parashikon te prodhoje per te mbuluar plotesisht, per te nentin muaj radhazi, nevojat e OSHEE dhe OST-se.

Aktualsht, rezerva energjitike e KESH eshte rreth 986 GËh. Rezerva energjitike aktualisht e grumbulluar nga KESH ne liqenet e kaskades se Drinit eshte e mjaftueshme per te garantuar plotesimin e kerkeses se klienteve tarifore per gjithe pjesen e mbetur te vitit.

Monitor

 

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *