Ish të përndjekurit/ 650 dosjet me probleme, emrat kush duhet të dorëzojë dokumentat

Ekonomi

Janë më shumë se 650 ish të përndjekur politik të cilët kanë probleme me dosjet dhe duhet të plotësojnë dokumentacionin. Ministria e Financave ka publikuar emrat e trashëgimtarëve, që janë gati të përfitojnë këstin e parë ose të dytë, por kanë mangësi në dosje.

Disa nga dokumentat që mungojnë në dosje është numri aktiv i llogarisë bankare, prandaj Ministria e Financave u bën apel përfituesve që ti kontrollojnë dosjet dhe njëherë. 3 muaj afat kanë trashëgimtarët për të dorëzuar dokumentat e munguara, në të kundërt nuk mund të marrin këstin e parë ose të dytë. Gazeta sjell sot listën e plotë me 247 përfitues të këstit të parë dhe 397 përfitues të këstit të dytë që duhet të plotësojnë dokumentacionin.

Procedura për trashëgimtarët

Trashëgimtarët duhet të dorëzojnë dokumentet e kërkuara sipas dispozitave ligjore në fuqi. Të gjithë trashëgimtarët e ish të dënuarit duhet të sigurohen pranë bankës në të cilën kanë hapur llogarinë, që llogaria e tyre është aktive. Në rast se llogaria nuk është aktive, shuma e dëmshpërblimit kthehet mbrapsht në buxhet duke sjellë vonesa dhe ndërlikime të panevojshme.

Kur kemi ndryshim të identitetit, Emër/Mbiemër, apo në rastet kur në certifikatë ndryshon emri ose mbiemri, qoftë edhe me një gërmë të vetme në krahasim me dëshminë e trashëgimisë apo prokurës, kartës së identitetit dhe çdo dokumenti tjetër të nevojshëm, duhet medoemos që në të gjitha dokumentet emrat të jenë të njëjtë me atë që është shkruar në certifikatën e lëshuar nga gjendja civile.

Në raste se ka transkriptime të gabuara gjatë kohës nga një certifikatë e një periudhe të caktuar, atëherë këto ndryshime duhet të pasqyrohen brenda formatit të certifikatës apo edhe të një vërtetimi të veçantë të lëshuar nga zyra e gjendjes civile.Në rastet e ekzekutimeve kapitale pa gjyq, është i domosdoshëm një vendim fakti gjykate që vërteton vdekjen, plus një certifikatë negative të lëshuar nga zyra e gjendjes civile. Në rastet kur për arsye të njohura në gjendjen civile nuk ekzistojnë dokumente të periudhës përkatëse dhe ky fakt vërtetohet nga gjendja civile, i interesuari është i detyruar të bëj një gjyq fakti, të cilin edhe në këtë rast si në pikën më lart, duhet ta shoqërojë me një certifikatë negative.

Kësti i parë 247 përfitues

VELIKE  SHAMET               KAZO

ZIMBILE                FIDAI     GJOKOLI

RUSHAN              FIDAI     VELI

MURAT                HASAN KALOSHI

RABIJE  ELES       KALOSHI

RAMADAN          MURAT                KALOSHI

MAHMUT            MURAT                KALOSHI

ABDULLA             MURAT                KALOSHI

DOZE     MURAT                KALOSHI

ADIVIJE                MURAT                GAZIDEDJA

ALFETE  MURAT                KADIU

PAJAZIT                MURAT                KALOSHI

HASAN MURAT                KALOSHI

XHEVRIE               MURAT                SEFULLAJ

DIANA  MINTAS               BEJKO

AVNI     MINTAS               KADIU

MURAT                PAJAZIT                KALOSHI

FATBARDH          PAJAZIT                KALOSHI

SUZANA               PAJAZIT                KAZIU

ZINI                        BEJKO

BURBUQE                            KALOSHI

AIDA                      PEPELLASHI

KUDRETE                             HYSA

SHABAN               NEZIR    HOXHA

REXHEP                NEZIR    HOXHA

SADETE NEZIR    DOÇI

GEZIM  NEZIR    HOXHA

QAMIL  NEZIR    HOXHA

FATIME                MUS      OSMAJ

KATRINA              SADIK    SHPENDI

GJINE    SADIK    PJETRA

VITORE SADIK    BERISHA

FRROK                  PERDUKA

GJELA    FRROK  KOLAJ

PRENG  GJERGJ GJONMARKAJ

PASHK  GJERGJ KOLA

DILE       GJERGJ MRRUKU

MARK   GJERGJ KOLAJ

NIKOLL GJERGJ KOLAJ

PRENA  DODE    PERDUKA

FILIP      DODE    PERDUKA

VERA     DODE    DODA

NDUE    DODE    PERDUKA

DRITA    DODE    RAMA

PAVLIN DED        PERDUKA

BESNIK DED        PERDUKA

TONE     DED        VORFI

BARDHE               DED        VORFI

MARTE DED        PERDUKA

GEZIM  DED        PERDUKA

NDUE    GJON    VUCAJ

GJELINE                SOKOL  VUCAJ

MRI        NDUE    NACAJ

DIELLE   NDUE    NEKAJ

LLESH    NDUE    VUCAJ

LULE      NDUE    VUSHAJ

KOL        NDUE    VUCAJ

NIKOLL NDUE    VUCAJ

Esat        Qemal   Xhemalaj

Xhelal    Qemal   Xhemalaj

Xhevaire              Qemal   Kulla  (Xhemalaj)

Lumturi                Qemal   Xhemalaj

Fatmir   Qemal   Xhemalaj

Luljeta  Qemal   Dylli  (Xhemalaj)

Kozma (Hysni)   Maxhuk               Stefani  (Xhemalaj)

Vangjel (Agim)  Maxhuk               Jotopulli (Xhemalaj)

Vullnet Maxhuk               Xhemalaj

Nexhmije            Maxhuk               Abazi (Xhemalaj)

Violeta  Maxhuk               Duçka (Xhemalaj)

Agron    Maxhuk               Xhemalaj

Majlinda              Gani       Xhemalaj

Kozeta  Gani       Taka (Xhemalaj)

Alketa   Gani       Jorgji  (Xhemalaj)

Lulëzim Gani       Xhemalaj

Valentina             Gani       Dulla (Xhemalaj)

Flutura  Gani       Valva (Xhemalaj)

Florika                   Xhemalaj

Nazo      Luan      Xhemalaj

Zhaneta               Luan      Gjora (Xhemalaj)

Shkelqim             Luan      Xhemalaj

Marjeti Luan      Xhemalaj

XHEMAL               Riza        XHEMALAJ

Drita      Riza        Mahmuti (Xhemalaj)

Huri        Riza        Sulejmani  (Xhemalaj)

Dila         Prel        Pecaj

Tom       Prel        Duku

Marije   Prel        Vocaj

Vuksan Prel        Duku

Dede     Prel        Duku

VANGJEL             ANDREA               DALANI

TAQI(dhimiter) ANDREA               DALANI

VASILIQI              ANDREA               TACI

MIHAL  ANDREA               DALANI

KOSTA  ANDREA               DALANI

KATERINE            TUNI      RRUDHA

EVGJENI               TONÇI   XHOXHI

NAUN   TONÇI   RRUDHA

LILI         TONÇI   RRUDHA

NDINI    TONÇI   RRUDHA

SPIRO    TONÇI   RRUDHA

VANGJEL             TONÇI   RRUDHA

FROSINA              TONÇI   MITRUSHI

MARIJE TONÇI   PAÇUKA

MINA    TONÇI   RRUDHA

LEFTERIJE             MINA    DHIMA

THOMA                MINA    RRUDHA

MIHAL  MINA    RRUDHA

LULE      FRROK  NOKAJ

MIMOZA             PREND  NOKAJ

SONILA PREND  NOKAJ

ZENEL    HAVE                     LITA

HATIXHE              ZENEL    LITA

RUKIJE  ABDYL   UKA

GJYLFIXHAHE     ABDYL   GJORLLAKU

XHEMILE              ABDYL   SHEHI

KUJTIME              ABDYL   SHEHU

FLORINE               ABDYL   AHMATI

HAJREDIN            ABDYL   AHMATI

SAFIDIJE               ABDYL   NDREU

NURISH                ABDYL   AHMATI

ELEZ       ZENEL    LITA

SAHIT    ZENEL    LITA

HYSNI    ZENEL    LITA

RRUZHDI              ZENEL    LITA

MINE     ZENEL    LITA

FILXHARIJE          ZENEL    LITA

ALI          ZENEL    LITA FETAH

SALI       FETAH   LEKICA

VELI       VELI       MATJANI

HURMA                VELI       ARAPI

AGIM    GANI     MURJA

SHPRESA              GANI     KADIU

ABIT       GANI     MURJA

BEKLIE   GANI     ZIRA

SABEDIN              GANI     MURJA

PRENDE                NIKOLL NDOJ(JAKU)

DAVA    ZEF         FRROKU

MARA   ZEF         PISTJA

MARK   ZEF         JAKU

MRIKE   ZEF         DUSHI

GJELE    ZEF         LLESHI

FRAN     ZEF         JAKU

IKBAL    QAZIM  GOXHARAJ

FATBARDHA       FADIL    BEJA

XHEVDET             FADIL    GOXHARAJ

AFERDITA            FADIL    COME

RUZHDI                SKENDER             GUZA

MENDU                SKENDER             GUZA

XHEVAIR              SKENDER             GUZA

ELVIS     SELAMI FERAZINI

GJON    PJETER  BARDHOCI

BARDHOK            PJETER  BARDHOCI

MARIE  PJETER  SHYTI

NDUE    PJETER  BARDHOCI

BESNIK SHEFQET              MET’HOXHA

MARCELA            ASLLAN                METHOXHA

EDMONDA          ASLLAN                METHOXHA

MAJLINDA          ASLLAN                METHOXHA

LULJETA               ASLLAN                DOKO

MIRANDA           ASLLAN                COLLAKU

LILJANA                ASLLAN                HOXHA

ERMIR   FLAMUR              METHOXHA

ARTUR  FLAMUR              METHOXHA

ZENEPE                 METHOXHA

AFRIM                  TAFAJ

TEUTA                   KAVALLI

BESHIR                  TAFAJ

ARJANA                               TAFAJ

VALENTINA                        GOLEMI

LUAN                    TAFAJ

VIOLETA               BUJAR   BALI

MIMOZA             BUJAR   STRAZIMIRI

FLUTURA             BUJAR   SHAHINI

LUAN    BUJAR   BALI

FATMIR                BUJAR   BALI

VJOLLCA              BUJAR   TERZIU

ROLAND               BUJAR   BALI

MYZEJEN             AVDURAMAN   SULEJMANI

MUHARREM      ZYLYFTAR             DOKO

KUJTIM                ZYLYFTAR             DOKO

BEGATOR            ZYLYFTAR             DOKO

BARDHYL             MESAIP                DOKO

EDUART               MESAIP                DOKO

MENTOR              MESAIP                DOKO

MERITA                MESAIP                LOGU

ZHANETA             MESAIP                MUSTAFARAJ

SHAQIR                SYLEJMAN           BAJRAKTARI

XHEUDET             SELIM    CEKAJ

RABIJE  SELIM    HALILAJ

NUH      SELIM    CEKAJ

XHEVAT                SELIM    CEKAJ

HAVE     MUSLI   KRASNIQI

SOFIE(SAFIJE)    BISLIM  CAUSHAJ

XHAFER                BISLIM  KRASNIQI

ZOJE      BISLIM  BEGU

SHUKRIJE             BISLIM  GEGA

BARIA   BISLIM  ALIKO

GANI     BISLIM  ELEZI(KRASNIQI)

BESNIK SADIK    BEGU

ARJAN  TAFIL     FERRO

BEQIR    RAMAZAN          XHEPA

LIRIJE     RAMAZAN          JOCA

XHAVIT RAMAZAN          XHEPA

THEOFAN            ALEKS    SHQEVI

MILTJADH           ALEKS    SHQEVI

LEFKOTHEA         ALEKS    ZHDAVO

ELEFTERI              ALEKS    SHAKAJ

HABIBE                 ELEZI

VELI       EQEREM               ELEZI

SKENDER             EQEREM               ELEZI

NAZIF    EQEREM               ELEZI

BUKURIE              EQEREM               RUBLA

SHUIP   EQEREM               ELEZI

HAMIE  EQEREM               JASHARI

NASFIDE              EQEREM               TOMJA

NEKI      EQEREM               ELEZI

ELMIE    EQEREM               ELEZI

MERUSHE                            SKENDERI

KADRI   HAMIT  SKENDERI

XHEVRIJE             HAMIT  UKU

ENVER  HAMIT  SKENDERI

RAKIP    HAMIT  SKENDERI

ZENEL    HAMIT  SKENDERI

RIZA       HAMIT  SKENDERI

DASHURI             HAMIT  HATIJA

HAKI      HAMIT  SKENDERI

HATIXHE              HAMIT  MASHA

SADETE                 BANUSHI

MEZAN HAXHI   BANUSHI

NAMIK HAXHI   BANUSHI

ALTIN    HAXHI   BANUSHI

MIRJETA              HAXHI   ZIGUNES

SELAMI HAXHI   BANUSHI

SABIRE  GANI     QALLIU

REFAT   FEJZULLA             QALLIU

SULEJMAN          FEJZULLA             QALLIU

YMER    FEJZULLA             QALLIU

Mark     Preng    Brunga

Dod        Preng    Brunga

Mrika    Preng    Kamshi

Dave      Preng      Tetaj

Nikoll     Preng    Brunga

VANGJELICA      SPIRO    TAMALI

JANULLA              SPIRO    KURI

HARALLAMB SPIRO         KONDO

FOTINO                SPIRO    GUVELI

FANI      SPIRO    KONDO

Kësti i dytë 397 persona

TOME    NIKOLL KOCI

NDUE    NIKOLL KOCI

GASPER                NDUE    KOCI

LUIGJ    NDUE    KOCI

VERA     NDUE    KOCI

PELLUMB             NDUE    KOCI

HAJRIE BESHIR  ALLA

AISHE    HAMIT  KULLAFI

AHMET HAMIT  ALLA

XHANE  HAMIT  BARDHI

NEXHMIJE           HAMIT  LALA

MEREME              HAMIT  BALLA

HANIFE HAMIT  SINA

HEKTOR                XHELIL   SADIKAJ

MBETE  XHELIL   BRUKA

KOCI      XHELIL   SADIKAJ

BUKURIE              XHELIL   VINJAU

BUJAR   XHELIL   SADIKAJ

PERPARIM          XHELIL   SADIKAJ

DEMO   ISMET   SADIKAJ

FERDINAND        ISMET   SADIKAJ

AGIM    ISMET   SADIKAJ

KASTRIOT            ISMET   SADIKAJ

ALBAN  ISMET   SADIKAJ

EDLIRA  ISMET   SADIKAJ

ERMAL  ISMET   SADIKAJ

JONIDA                ISMET   SADIKAJ

SHEMO MUSA   BRAHO

NEKI      MUSA   BRAHO

LIRI         MUSA   EMINI

SOFIE    MUSA   BENDO

FATIME                MUSA   AGOLLI

QERIM  MUSA   BRAHO

MUHAMET         MUSA   BRAHO

ZHANETA             MUHAMET         MARA

DESDEMONA     MUHAMET         HALILI

KASTRIOT            MUHAMET         BRAHO

MIRELA                MUHAMET         SANXHAKU

LEFTER  LLUKAN                CICOLLI

THEMISTOKLI     LLUKAN                CICOLLI

FORE     LLUKAN                CICOLLI

JOSIF     LLUKAN                CICOLLI

KLANTHI              LLUKAN                CICOLLI

ALEKSANDER     LLUKAN                CICOLLI

SPIRO    MIHAL  CICOLLI

KRISTAQ              MIHAL  CICOLLI

GJERGJI                MIHAL  CICOLLI

SILVANA              MIHAL  CICOLLI

KLODIANA          MIHAL  CICOLLI

DUHIJE YMER    KUQI(MERLIKA)

ZENEL    YMER    MERLIKA

BERAM YMER    MERLIKA

TOMORR             YMER    MERLIKA

BUJAR   YMER    MERLIKA

ARIFE    DERMISHA          HOXHA

SALI       HAMET HOXHA

NEFERAT              HAMET HOXHA

VANGJEL(ESAT)HAMET                 THOMAI(HOXHA)

FATIME                HAMET DOLLANI

KADENE               HAMET ZENELI

RESMIJE               BELUL    LARAKU

RAHIM  BELUL    XHYRA

BEHARE                BELUL    MERSINA

XHAFERR             HYSEN   XHAFAJ

PASHAKO            HYSEN   HYSENI

MYSERET             HYSEN   XHAFAJ

FLAMUR              HYSEN   XHAFAJ

ZENGJINE            HYSEN   LEZAJ

LIRI         HYSEN   SKENDERAJ

FAIKE    HYSEN   SHEHAJ

SABRI    SKENDER             XHAFAJ

SOKOL  SKENDER             XHAFAJ

GENTJAN             SKENDER             XHAFAJ

VALBONA            SKENDER             HADERI

ALMIRA                SKENDER             MANAJ

ALBANA               SKENDER             KEQAJ

MAJLINDA          SKENDER             ALIAJ

MRIKA  LLESH    MARKU

RUTA     MARK   GJOKA

LULE      PETRASH              MIRASHI

ROMINA              ALEKSANDER     MIRASHI

TUSHE   AHMET LALA

XHEMALIJE         QAMIL  ISMAILI

ZOJE      QAMIL  DERVISHI

EMINE  QAMIL  AZUNI

HYSEN   QAMIL  LALA

HATIXHE              QAMIL  PUKA

IBRAHIM              RAMADAN(DAN)             DODA

SANIJE  RAMADAN(DAN)             DODA

FITNETE                RAMADAN(DAN)             DODA

FARIJE   RAMADAN(DAN)             CELIKA

GANI     RAMADAN(DAN)             DODA

BUKURIJE            RAMADAN(DAN)             DODA

HAZIS    RAMADAN(DAN)             DODA

BEHIXHE               HASAN                 MAMICA

SILVA                    CELIKA

PETRIT  ISUF       LLOZHI

HAZIS    QAZIM  NDREU

ARSHI    ABDI      NDREU

KADIFE ABDI      HOXHA

ALLTANE              ABDI      HOXHA

FADIL    ALI          MUKJA

HANIFE                 ALI          ALCANI

LIZE        LUIGJ    GJINAJ

PALINE LUIGJ    NDOCAJ

LENE      LUIGJ    GJINAJ

LULE      LUIGJ    LACA

MRIKE   LUIGJ    GJINAJ

TONIN  LUIGJ    GJURAJ

TAHIR    FEHIM   MALELLARI

MYFTAR               FEHIM   MALELLARI

KADRI   FEHIM   MALELLARI

HAMDIE               FEHIM   MALELLARI

DILE       PRENUSH            NIKA

LENE      PAL        NIKA

DILE       PRENUSH            NIKA

LENE      PAL        NIKA

PAL        BARDHOSH         PRENDI

DILE       BARDHOSH         NDRECA

MARINAQI          LAVER   CULLAJ

EVA        LAVER   KALO

ANILA   LAVER   CULLAJ

RAMIZ  DAUT    DAUTI

NAXHIE                DAUT    NOKA

SAKIP    DAUT    DAUTI

MUSTAFA           DAUT    DAUTI

FIQIRETE              DAUT    KOLTRAKA

FRENCIS               ROBERT                FRASHERI

DANIEL ROBERT                FRASHERI

STELA    ROBERT                FRASHERI

GJIN      GEG       LEKGEGAJ

LLESH    GEG       LEKGEGAJ

MARIJE GEG       PERTENA

PRENE   GEG       KURTI

DILE       GEG       GJONAJ

RUKIJE  ABDYL   UKA

GJYLFISHAHE     ABDYL   GJORLLAKU

XHEMILE              ABDYL   SHEHI

KUJTIME              ABDYL   SHEHU

FLORINE               ABDYL   AHMATI

HAJREDIN            ABDYL   AHMATI

SAFIDIJE               ABDYL   NDREU

AJET       ABDYL   AHMATI

NURISH                ABDYL   AHMATI

BESNIK MYFTAR               KETA

ISMAIL  MYFTAR               KETA

TUSHE   MYFTAR               KADIU

AGIM    MYFTAR               KETA

AVNI     MYFTAR               KETA

KUJTIM                HYSEN   KETA

ADHURIM           HYSEN   KETA

FLORIDA              HYSEN   MUCA

ADEM   SHEFQET              DISHA

XHEMAL               SHEFQET              DISHA

HYSNI    ABDI      RAMI

LINDITA                ABDI      HYSI

ARJAN  ABDI      RAMI

SABIJE   ABDI      RAMI

ENEA     XHEMAL               DISHA

SABRIJE                SHEFQET              HUQI

DRITA    SHEFQET              ZELA

FITNET  SHEFQET              HOXHALLI

RUKIJE SHEFQET              METANI

KIMETE SHEFQET              ZELKA

SUELA   MUHARREM      BARKAJ

ARTEMIDA          MUHARREM      KOCIRAJ

ATMIRIM             EMIN     AGOLLI

ENGJELLUSHE    EMIN     MEKA

REFAT   EMIN     AGOLLI

LAVDERIM          REXHEP                HOXHA

DEFRIM                REXHEP                HOXHA

KADRI   REXHEP                HOXHA

SHKELQIM           MYZAFER             AGOLLI

MERITA                MYZAFER             ZHIVA

YRMETE                ENVER  KREKA

MUHAMET         ENVER  AGOLLI

JETMIRA              ENVER  KOLECI

SHERIFE                DESTAN                ALBRAHIMI

HASAN DESTAN                ALBRAHIMI

ILIR         DESTAN                ALBRAHIMI

BEQIR    DESTAN                ALBRAHIMI

DAUT    RAMADAN          BARDHI

ABDULLA             RAMADAN          BARDHI

ZEQIR    MIFTAR                HUNCI

HAKI      MIFTAR                HUNCI

HASAN MIFTAR                HUNCI

FARIJE   MIFTAR                HUNCI

MALIQ  MIFTAR                HUNCI

RUZHDIJE            NDRICIM             HOXHA

QEMAL NDRICIM             HUNCI

AGIM    NDRICIM             HUNCI

KADIFE NDRICIM             BUZRA

BUJAR   NDRICIM             HUNCI

AVNI     NDRICIM             HUNCI

BEHAR  NDRICIM             HUNCI

MANUSHAQE    NDRICIM             COTA

ADRIAN                NDRICIM             HUNCI

NAZIF    ATIP       XHOLI

VASFI    ATIP       XHOLI

ILIR         ATIP       XHOLI

NAIM    ATIP       XHOLI

BEDRIJE                ISMAIL  XHOLI

BASHKIM             ISMAIL  LAZRI

LULZIME              ISMAIL  RAMA

HASIJE  ISMAIL  GAZIDEDE

BARIJE  ISMAIL  CELA

DESHIRE               ISMAIL  BALLIU

LILJANA                ISMAIL  ILNICA

ELVANA               AHMET DURICI

MANJOLA           AHMET IBRAHIMI

RONJET                AHMET LAZRI

MIMOZA             AHMET DURICI

ADRIATIK             FADIL    LAZRI

IRMA     FADIL    VELAJ

ALFRED FADIL    LAZRI

MYZAFER             AVNI     LAZRI

JETON   AVNI     LAZRI

BLERINA               AVNI     RECI

ADELINA              AVNI     CENGA

ZEQINE ZENEL    KAZHAJA

HAZIS    ZENEL    LIKA

XHEMAL               ZENEL    LIKA

ZENEL    ZENEL    LIKA

KUSHE  ZENEL    KAZHAJA

SHEFQET              ZENEL    LIKA

RESTEM                HYSEN   LIKA

MYFTAR               HYSEN   LIKA

HAVA    HYSEN   ABDIJA

EVANTHI              VANGJEL             KATI(NIKOLLA)

VASIL    SPIRO    NIKOLLA

ALEKS    SPIRO    NIKOLLA

KRISTINA             SPIRO    SELISHTA

KOSTANDIN       SPIRO    NIKOLLA

DEDE     NIKE      HILI

GJELOSH              NIKE      HILI

KOLE      NIKE      HILI

PETRIT  NIKE      HILI

LIN         NIKE      HILI

SAIT       SELIM    FUSHA

FIFE        MEHO   FUSHA

MUHAMET         SAIT       FUSHA

GJYLIJE SAIT       FUSHA

ISUF       SAIT       FUSHA

XHEVAHIR           ISUF       FUSHA

MEHMET             ISUF       FUSHA

RUFAJETE            ABAS     METHOXHA

DALLENDYSHE   ABAS     KULAJ

MYNYR ABAS     SHEHU

NEXHMIE             ABAS     MUSARAJ

PETRIT  ABAS     SHEHU

YQMET ABAS     SHEHU

FIQIRETE              ABAS     LLANAJ

NADIR   ABAS     SHEHU

AGIM    ABAS     SHEHU

NIKO     ABAS     SHEHU

XHULJETA            ABAS     SHEHU

USHTIMA            ABAS     SHEHU

HAMDI MYNYR SHEHU

BEXHET MYNYR SHEHU

ENGJELLUSHE    MYNYR DERVISHI

GJINOVEFA        MYNYR BREGU

ERJON   YZEIR     BREGU

LAURETA             YZEIR     BREGU

MIRELA                YZEIR     ALIAJ

DRANDE               GJELOSH              GURI

ZOJE      DED        PROGNI

LEZE       DED        RAJA

MARI     DED        PERPANAJ

NDREKE                DED        GURI

LULE      DED        STAVRO

LIN         DED        GURI

MHILL   DED        GURI

LILJANA                ROMANO            MUSSAPI

CRISTOFANO     ROMANO            MUSSAPI

EUGENIO             ROMANO            MUSSAPI

LEONORA            KEL         VATA

EMANUELA        KEL         VATA

ALFONS                KEL         VATA

NIKOLIN               ZEF         PLAKAJ

MIRUSH               ZEF         PLAKAJ

MONDI ZEF         PLAKAJ

BRUNILDA           ZEF         PLAKAJ

BLEDAR                ZEF         PLAKAJ

NJAC     GJON    VATA

LUIGJ    GJON    VATA

MARIJE GJON    DABER DAKU

JEORGJICA          LLAZAR LAZO

KRISTO THEODHORI        LAZO

ALEKSANDER     THEODHORI        LAZO

VANGJEL             THEODHORI        LAZO

KLEONIDHI          THEODHORI        FOTO

IFIGJENIA            THEODHORI        LILI

KOSTANDO         NIKOLLA              NIKA

KOCO    MITRO  NIKA

JANI       MITRO  NIKA

AMALIA               MITRO  COLLAKU

LEFTERIA              MITRO  APOSTOLI

ZARIJE   IMER     TONUZI

BUKURIE              NJAZI    LITA(TONUZI)

ZAHIDE NJAZI    CAMI(TONUZI)

NJAZI    NJAZI    TONUZI

SELMAN                               HYSENAGOLLI

RUKIJE  HYSEN   KACANI

AHMEDIE             SULEJMAN          DACI

ZARIJE   IMER     TONUZI

BUKURIE              NJAZI    LITA(TONUZI)

ZAHIDE NJAZI    CAMI(TONUZI)

NJAZI    NJAZI    TONUZI

SALO     SHAHIN                MIRACI

OSMAN                AQIF      MIRACI

FATIME                AQIF      CEPE

HANUSHE            AQIF      LALA

AFRIM  BEQIR    LALA

HELVETINE          BEQIR    AHMETAJ

BARDHOSHE       BEQIR    SHANI

DONIKA               BEQIR    HUSI

ILJAS      BEQIR    LALA

ERMIRA                BEQIR    NIKA

MAMUDE            MESUT HAXHIRAJ

HAXHI   AHMET HAXHIRAJ

SADUSHE             AHMET MERAJ

SHABAN               AHMET HAXHIRAJ

SHPETIM              HAXHI   HAXHIRAJ

MUHARREM      SHABAN               HAXHIRAJ

NOVRUZ              SHABAN               HAXHIRAJ

NAXHIE                SHABAN               ALIAJ

YSNIE    SHABAN               VEIZAJ

ADRIATIK             SHABAN               HAXHIRAJ

PORTOKALLE      FADIL    RAMAJ

NIMETE                FADIL    HAZIZAJ

VATHI   FADIL    XHELAJ

PUSHIME             FADIL    CALA

NORI     FADIL    HAXHIRAJ

ADELINA              FADIL    HAXHIRAJ

MYZAFER             FADIL    HAXHIRAJ

DESHIRA              FADIL    HOXHAJ

NUREDIN             HASAN HAXHIRAJ

RUKIE    HASAN MUSARAJ

FIDAI     HASAN HAXHIRAJ

IBRAHIM              HASAN HAXHIRAJ

XHEMAL               AHMET HAXHIRAJ

HYSNIJE                AHMET MAHILANJ

NEVRIE AHMET KAPAJ

YLMI      AHMET HAXHIRAJ

FATIME                AHMET CELAJ

HARILLAOS         KLEARKO             GJIKURIA

LLUKA   KLEARKO             GJIKURIA

KATINA                KLEARKO             DUNI

VASILIQI              KLEARKO             MUCO

ZAHARULLA        KLEARKO             DUNI

VASIL    KLEARKO             GJIKURIA

TAFIL     BEQIR    DIGNOZI

VEZIHANE           BEQIR    TUFA

FATIME                XHAFERR             DEDEJ

DILFIQARE           XHAFERR             UKU

ILMI       XHAFERR             HOXHA

RUZHDIJE            RUSTEM               DINI

RESHIT  RUSTEM               HOXHA

JONUS  RUSTEM               HOXHA

MYFIT   RUSTEM               HOXHA

KASEM RUSTEM               HOXHA

LUFTAR                RUSTEM               HOXHA

SHUAIP                RUSTEM               HOXHA

ZENUN RUSTEM               HOXHA

ARDJAN               RUSTEM               HOXHA

PELLUMB             IDRIZ     HOXHA

YLLI        IDRIZ     HOXHA

TONE     FRAN     ALIAJ

DRANE  FRAN     ALIAJ

GJYSTE  FRAN     ALIAJ

DIELLA  FRAN     SMAJLIAJ

LENA     FRAN     LLOGORI

VIRJON NEXHAT               LAMAJ

TEUTA   NEXHAT               YMERI

LUIZA    NEXHAT               XHERAHU

SHEFIKATE          NEXHAT               MALAJ

MERKO KAMBER              SHORAJ

HYDAI   KAMBER              SHORAJ

GJERGJI                KAMBER              SHORAJ

FLORETA              KAMBER              LUZAJ

SUZANA               KAMBER              HADERI

SHPETIME           KAMBER              LUARI

HIQMET               KAMBER              SHORAJ

TONE     PREL(PRENDE)   GJELAJ

PASHKO               PREL(PRENDE)   GJELAJ

LULE      PREL(PRENDE)   MITAJ

GJELOSH              PREL(PRENDE)   GJENAJ

PIRO      HAXHI   BEDO

DONIKA               HAXHI   BEDO

SKENDER             HAXHI   BEDO

DHURATA            HAXHI   LLESHI

SHQIPE HAXHI   MARA

THELLENZE          HAXHI   DELIALISI

JERINA  HAXHI   BEDO

ARBEN  HAXHI   BEDO

ILIRA      AGRON                FONI

NERITAN              AGRON                DELIALISI

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *