Sa herë bëjnë seks të rinjtë? Ja çfarë thotë studimi

Të veçanta

Hulumtimet e reja tregojnë se ne mendojmë se të rinjtë kanë shumë më shumë seks sesa ata kanë në realitet dhe burrat kanë një pikëpamje veçanërisht të shtrembëruar të jetës seksuale të grave të reja.

Si pjesë e studimeve të gjata të Ipsos mbi perceptimet e gabuara që do të dalin në një libër të ri, “Rreziqet e Perceptimit”, u është kërkuar njerëzve në Britani dhe SHBA të mendonin se sa shpesh njerëzit në moshën 18-29 në vendin e tyre kishin marrëdhënie seksuale në katër javët e fundit.

Mesatarja e të menduarit rreth të rinjve në të dy vendet është se ata kishin bërë seks 14 herë në muajin e fundit. Por numri aktual është vetëm pesë në Britani dhe katër në SHBA, sipas anketave të detajuara të sjelljes seksuale.

Më të rriturit mendojnë se të rinjtë bëjnë seks çdo ditë – rreth 180 herë në vit – krahasuar me realitetin më të zakonshëm prej rreth 50 herë. Por kjo nuk është gabimi më i shquar në mendimet tona. Burrat janë akoma më keq kur mendojnë për jetën seksuale të grave të reja, si në SHBA ashtu edhe në Britani.

Burrat mendojnë se vajzat e reja kryejnë një sasi të jashtëzakonshme seksi – 22 herë në muaj në Britani dhe 23 herë në muaj në SHBA. Këto supozime do të ishin ekuivalentja e mesatares së të rinjve që do të bënin seks çdo javë, plus dy ose tre herë në një ditë të veçantë çdo muaj. Në realitet, është rreth pesë herë.

Mbijetesa e specieve tona varet nga seksi. Ndryshe nga shumë sjellje të tjera njerëzore, ku mund të përftojmë ide më të mira të normave shoqërore nga vëzhgimi, seksi më së shumti ndodh pas dyerve të mbyllura në mënyrë të mbyllur (dhe gjinia që është në dispozicion për shikimin e përgjithshëm nuk është një përfaqësim plotësisht i saktë i normës).

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *